MOTTAK AV VRAKPANTBILER Tlf. 90169487
På grunn av stort arbeidspress må levering av bilvrak avtales i hvert
enkelt tilfelle til tlf 90169487
Nærmeste bil-oppsamlingsplass blir blir: Autometall AS I Steinkjer Tlf. 74164899
Bil og Maskinopphuggeriet i Stjørdal Tlf. 74806940
Trøndelag Bildeler AS I Malvik Tlf. 73973600

Den videre drift av oppsamlingsplassen forsetets.
Vi regner med at forhandlingene med nyere eiere / drivere vil være avgjort
innen kort tid.
E-post og telefon vil være betjent videre.

21.06.2017 06.00.58

Tilbake
Medlem av: Bil-Demontørens Dataring   |   Norges Biloppsamleres Forening