NYHETER OG AKTUELLE SAKER.
Her kommer artikler om spesielle hendelser.AVVIKLING.
Virksomheten avvikles den.30-06-2017.
Nermeste biloppsamlingsplass blir da: Autometall AS I Steinkjer Tlf. 74164899
Bil og Maskinopphuggeriet i Stjørdal Tlf. 74806940
Trøndelag Bildeler AS I Malvik Tlf. 73973600

Den videre drift av oppsamlingsplassen vil bli avgjort etter fellesferien.
Vi regner med at forhandlingene med nyere eiere / drivere vil være avgjort
innen denne tid.

21.06.2017 06.00.58

Epost besvares de fleste dager på formdagen unntatt helgedager
Spørsmål vedrørende salget av driftselskap og eiendommer kan seldes til :
tore(at) trondelagbildeler.no

01.07.2017 07.56.13
Medlem av: Bil-Demontørens Dataring   |   Norges Biloppsamleres Forening