Medlem av: Bil-Demontørens Dataring   |   Norges Biloppsamleres Forening